Онкологія

Назва дослідження

Фаза III, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ) – CHRONOS-3


Основні критерії включення:

Фаза III, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ) – CHRONOS-3


 • Гістологічно підтверджений діагноз іНХЛ у CD20-позитивних пацієнтів із гістологічним підтипом, який обмежується:
 • Фолікулярною лімфомою (FL) G1-2-3a
 • Дрібноклітинною лімфоцитарною лімфомою (SLL) з абсолютною кількістю моноклональних лімфоцитів <5x109/л при включенні в дослідження
 • Лімфоплазмацитоїдною лімфомою/макроглобулінемією Вальденстрема (LPL/WM)
 • Лімфомою маргінальної зони (MZL) (селезінкової, нодальної або позанодальної)
 • Після останньої терапії із застосуванням ритуксімабу (після ритуксімабу дозволяються інші лінії попереднього лікування) у пацієнтів обов’язково виникав рецидив (повторний прояв після повної відповіді або наявне прогресування після часткової відповіді). Попередня схема визначається як одна з таких: щонайменше 2 місяці монотерапії (менше 2 місяців терапії дозволяється пацієнтам, в яких спостерігалася відповідь на монотерапію із використанням ритуксімабу); щонайменше 2 послідовні цикли поліхіміотерапії; аутологічна трансплантація; радіоімунотерапія.
 • За умови відсутності резистентності припускається попереднє застосування PI3K (за винятком копанлісібу). Відбору підлягають пацієнти, які мали попередню непереносимість інгібіторів PI3K, окрім копанлісібу.
 • Пацієнти, які не мають WM, повинні мати щонайменше одне ураження, яке підлягає двомірному вимірюванню (яке раніше не підлягало опромінюванню), відповідно до Рекомендацій із початкової оцінки, стадіювання та оцінки відповіді лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми: Класифікація Лугано. Для пацієнтів із селезінковою MZL ця вимога може бути скорочена до спленомегалії самої по собі, оскільки це зазвичай є єдиною ознакою прояву захворювання, яка піддається вимірюванню.
 • Пацієнти з WM, які не мають щонайменше одного ураження, котре піддається двомірному вимірюванню при рентгенологічній оцінці на початковому етапі, повинні мати захворювання, яке піддається вимірюванню, визначене як присутність парапротеїну імуноглобуліну М (IgM) який мінімум у ≥ 2x рази перевищує верхню межу норми, а також позитивний результат тесту імунофіксації.
 • Пацієнти чоловічої або жіночої статі ≥ 18 років.
 • Загальний стан за Східною поєднаною онкологічною групою (ECOG) ≤2.
 • Очікувана тривалість життя щонайменше 3 місяці.
 • Доступність свіжої пухлинної тканини та / або архівованої пухлинної тканини (отриманої протягом 5 років після дати отримання згоди) на етапі скринінгу.
 • Належні вихідні лабораторні показники відповідно до оцінки протягом 7 днів до початку лікування в межах дослідження.
 • Фракція викиду лівого шлуночка ≥ 45%.

Основні критерії включення:

Пацієнти повинні
або
мати в анамнезі інтервал без прогресування або інтервал без лікування ≥ 12 місяців після завершення останнього лікування із застосуванням ритуксімабу
або
вважатися такими, кому не підходить хіміотерапія з причин віку, супутніх захворювань та / або залишкових проявів токсичності від попереднього лікування, або такими, хто не бажає отримувати хіміотерапію. Ці пацієнти повинні також мати в анамнезі інтервал без прогресування та інтервал без лікування ≥ 6 місяців після завершення останнього лікування із застосуванням ритуксімабу. Пацієнти, яким протипоказана хіміотерапія, визначаються за однією із таких ознак:

 • Вік ≥ 80 років
 • Вік < 80 років та щонайменше 1 з таких станів:
  • щонайменше 3 ступінь супутніх захворювань за шкалою 3 CIRS-G
   або
  • щонайменше 1 ступінь супутніх захворювань за шкалою 4 CIRS-G (якщо він вважається сумісним із участю в дослідженні).

Основні критерії виключення:

 • Фолікулярна лімфома ступеню 3b або трансформоване захворювання або хронічний лімфоцитарний лейкоз.
 • Інтервал без прогресування або інтервал без лікування менше 12 місяців з моменту останнього лікування із застосуванням ритуксімабу (включаючи підтримуючу терапію із застосуванням ритуксімабу). Для пацієнтів, які вважаються не бажаючими / для яких є непридатним отримання хіміотерапії: інтервал без прогресування або інтервал без лікування менше 6 місяців з моменту останнього лікування із застосуванням ритуксімабу (включаючи підтримуючу терапію із застосуванням ритуксімабу) відповідно до оцінки дослідником.
 • Наявність в анамнезі або як супутній стан інтерстиціальної хвороби легенів та / або тяжкого порушення функції легенів.
 • Виявлені лімфоматозні прояви, які поширюються на центральну нервову систему.
 • Пацієнти з показником HbA1c > 8.5% на етапі скринінгу.
 • Виявлене інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в анамнезі.
 • Гепатит В (HBV) або гепатит C (HCV). Пацієнти, позитивні на HBsAg або HBcAb, обиратимуться за наявності негативного результату на ДНК вірус гепатиту В, ці пацієнти повинні отримувати профілактичну противірусну терапію. Пацієнти, позитивні на антитіла ВГС, обиратимуться, якщо вони негативні на ДНК вірус гепатиту C.
 • Попереднє лікування із застосуванням копанлісібу.
 • Інфікування цитомегаловірусом (ЦМВ). Пацієнти, які мають позитивний результат ПЦР на ЦМВ, не обиратимуться.

Місця проведення клінічного випробування:


Назва місця проведення клінічного випробування
П.І.Б. відповідального дослідника
1. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Академії медичних наук України», відділення гематології, м.Львів

д.м.н., Масляк Звенислава Володимирівна
2. Національний Інститут раку, м.Київ, відділення хіміотерапії гемобластозів відділу консервативних методів лікування, м.Київ

д.м.н., Крячок Ірина Анатоліївна
3. Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради, обласний лікувально-діагностичний гематологічний центр, м.Черкаси

Л-р, Пилипенко Галина Василівна
4. Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, відділення хіміотерапії, м.Вінниця

Л-р, Шевня Сергій Петрович
5. Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради, відділення хіміотерапії, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», кафедра онкології і медичної радіології, м. Дніпропетровськ

д.м.н., Бондаренко Ігор Миколайович