Дослідження у компанії Байєр

Інновації та вміння наших працівників складають основу успіху нашої компанії. Ми стимулюємо інновації, постійно працюючи над розробкою нових молекул, технологій та бізнес-моделей у наших науково-дослідницьких центрах, вкладаючи кошти у науково-дослідницькі проекти, сприяючи розвитку наших працівників та розширюючи нашу діяльність шляхом нових придбань та співпраці із зовнішніми партнерами. Зміцнивши наші інноваційні можливості, ми зможемо вирішити труднощі сьогодення та досягнути високих показників корпоративного зростання.

 

Загальна сума, витрачена на наукові дослідження у 2015 році, сягає 4,281 млн. євро. Це складає 9,1 % від загального обсягу продажів. Кількість працівників, задіяних у наукових дослідженнях в цілому світі, досягає близько 14 700.


Разом з інвестуванням у наукові дослідження, компанія Bayer також сприяє культурі інновацій, в основі якої лежить відкритість до нових підходів та внутрішня міждисциплінарна взаємодія. Ми будуємо національну та міжнародну мережу видатних науковців, щоб надалі удосконалювати знання наших експертів, та розширюємо цю мережу за рахунок співпраці з зовнішніми партнерами.

 

 

Окрім співпраці та зв’язків з провідними університетами, державними дослідницькими інститутами і компаніями-партнерами, ми також можемо похвалитися інкубаторами, краудсорсингом та науковими вузлами в Азії і Сполучених Штатах, які допомагають нам проникнути у зовнішній інноваційний потенціал з допомогою відкритого інноваційного підходу. У певних випадках такої співпраці, ми отримуємо підтримку у формі державного фінансування.


  • Дослідники метаболізму: Доктор Джуліан І. Борісоф та Доктор Марк-Крістоф Отт (зліва направо) аналізують хімічні дані метаболізму людей, тварин, рослин і мікроорганізмів з метою виявлення нових мішеней для активних інгредієнтів.
  • Науковці компанії Bayer працюють у міждисциплінарних командах та шукають нові мішені для активних речовин та варіанти діагностики. Внаслідок синергії досліджень у сфері медицини та захисту сільськогосподарських культур виникають абсолютно нові підходи. Доктор Вейн Коко використовує повністю автоматизований робототехнічний пристрій для розробки інноваційних білків.
  • Науковці в цілому світі займаються дослідженнями функцій ключових білків у нашій ДНК. Ці епігенетичні процеси діють як найважливіший генетичний код та можуть спричинити різні хвороби, зокрема, й рак. Компанія Bayer долучилася до Консорціуму з конструкційної геноміки (ККГ), щоб сприяти дослідженням в області епігенетики у співпраці з університетами та іншими партнерами у цій галузі.

Посилення досліджень в області медико-біологічних наук


Bayer – це єдина міжнародна компанія, яка паралельно досліджує позитивні зміни у стані здоров’я не лише людини, але й тварин і рослин. Систематична та інтенсивна співпраця дослідників з обох підгруп медико-біологічних наук створює додатковий стимул. У цьому контексті, співпраця дослідників зосереджена на проектах, що розглядають основні біологічні процеси, такі як регуляція генів чи енергетичний метаболізм. Такі проекти спрямовані на покращення розуміння хвороб, на розшифрування їх дії, на підбір індивідуального методу лікування та пояснення механізмів опору. Поширюється спільне використання технологічних платформ. Починаючи з 2012 року, Фонд медико-біологічних наук, внутрішній фонд компанії Bayer, підтримує такі проекти та втілює їх у співпраці із зовнішніми партнерами.

Витрати на науково-дослідницьку діяльність у 2015 році

Bayer R&D 2014
 

Надійний міжнародний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності є важливою умовою для такої інноваційної компанії, як Bayer. Станом на 2015 рік ми маємо близько 66 700 дійсних поданих заявок на патент та патентів на 7 200 захищених винаходів.