Наука заради кращого життя!

Bayer – інноваційна компанія з давньою традицією дослідницьких розробок у сфері охорони здоров’я та сільського господарства. Завдяки нашим інноваційним продуктам, ми робимо свій внесок у вирішенні найважливіших глобальних завдань нашого часу.

Місія та цінності


Зростаюче і старіюче населення світу вимагає достатнього постачання продовольства, також поліпшення якості надання медичної допомоги. Наші науково-дослідні роботи спрямовані на поліпшення якості життя людей шляхом попередження, полегшення і лікування захворювань.У той же час, ми робимо важливий внесок в надійне забезпечення високої якості продуктів харчування, кормів та рослинної сировини. Наше розуміння біохімічних процесів в живих організмах допомагає нам вирішувати ці нагальні проблеми.Наша мета полягає в тому, щоб досягти і утримувати лідерські позиції на наших ринках. Таким чином, ми створюємо цінність для наших клієнтів, акціонерів і співробітників і в той же час зміцнюємо прибутковість компанії. З цією метою наша стратегія спрямована на вирішення найбільш серйозних викликів, що стоять перед людством.

Наші цінності

LIFE

Дотримуючись принципів стійкого розвитку і, приймаючи роль соціально-відповідальної і етичної компанії, яка цінує інтереси зацікавлених сторін, ми приносимо користь суспільству. Співробітники, у яких є дух новаторства, мають багато можливостей для розвитку в компанії Bayer. Наші цінності відіграють важливу роль в нашій повсякденній роботі і допомагають нам впроваджувати нашу місію в життя.Корпоративна культура — важлива складова успіху компанії. В основі цієї культури лежать наступні цінності: лідерство, чесність, гнучкість і ефективність (leadership, integrity, flexibility, efficiency — LIFE).


Наші цінності поширюються на всіх співробітників компанії і міцно інтегровані в систему оцінювання працівників. Наша корпоративна культура створює спільні цілі для всіх співробітників в межах різних країн, ієрархій і культурних відмінностей.


Такий підхід дозволяє нам якісно реалізовувати нашу місію: «Bayer: Science For A Better Life».

Лідерство

Leadership

 

 • Проявляти увагу до людей і прагнути до досягнення результатів
 • Надихати і мотивувати інших особистим прикладом
 • Нести відповідальність за свою діяльність, її результати, успіхи і невдачі
 • Безпристрасно та шанобливо ставитися до людей
 • Чітко, ясно та вчасно відповідати на звернення
 • Конструктивно вирішувати конфлікти
 • Приносити користь партнерам, акціонерам, споживачам

Чесність

Integrity
 • Бути зразком для наслідування
 • Дотримуватись законів, правил і норм ділової етики
 • Довіряти іншим і налагоджувати відкриті взаємовідносини
 • Бути чесним і надійним партнером
 • Бути уважним і відповідальним у спілкуванні
 • Забезпечувати стійкий розвиток: поєднувати короткочасні результати з довгостроковими перспективами
 • Турбуватись про людей, безпеку та навколишнє середовище 

 

Гнучкість

Flexibility
 • Активно керувати змінами
 • Легко адаптуватися до нових трендів і потреб ринку
 • Не зупинятися на досягнутому
 • Думати і діяти в інтересах клієнтів
 • Шукати нові можливості та йти на виправданий ризик
 • Бути відкритим для нових ідей
 • Досягати нових знань протягом усього життя 

Ефективність

Efficiency
 • Раціонально розпоряджатися ресурсами
 • Вибирати найбільш перспективні та прибуткові напрямки діяльності
 • Працювати ефективно, пропонуючи прості рішення
 • Оптимізувати витрати та строки, зберігаючи високу якість і ефективність
 • Сприяти прийняттю ефективних рішень
 • Послідовно та відповідально йти до поставлених цілей
 • Співпрацювати заради пошуку кращих рішень