01 листопада 2017

Bayer: Зростання обсягів продажів та прибутків

Третій квартал 2017 року виявився періодом подальшого стратегічного та операційного прогресу для групи компаній Bayer. «В останньому кварталі ми здійснили декілька важливих стратегічних кроків», зазначив Вернер Бауманн (Werner Baumann), Голова Правління, представляючи проміжний звіт за третій квартал у четвер.


  • Деконсолідація підрозділу Covestro
  • Зростання обсягів продажів групи на 1,2 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо) до рівня 8.025 млн. євро
  • Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей збільшився на 4,1 відсотки до рівня 2.204 млн. євро
  • Зростання обсягів продажів та прибутків у підрозділі Pharmaceuticals (лікарські засоби)
  • Як і очікувалося, показники підрозділу Consumer Health (безрецептурні препарати) знизилися
  • Зростання обсягів продажів у підрозділах Crop Science (сільськогосподарська продукція) та Animal Health (ветеринарні препарати)
  • Чистий прибуток 3 881 млн. євро, в тому числі балансовий прибуток Covestro
  • Чистий прибуток від основної діяльності на одну акцію 1,47 євро (мінус 3,9 відсотки)
  • Підтвердження прогнозу для групи на 2017 рік з врахуванням зміни структури


Генеральний Директор компанії Bayer Вернер Бауманн

Вернер Бауманн зазначив, що компанія Bayer досягла дуже хороших результатів в процесі досягнення своєї мети шляхом повного відокремлення від Covestro в середньостроковій перспективі. Що стосується запланованого придбання Monsanto, Бауманн пояснив, що ще один важливий крок – це угода про продаж окремих підрозділів Crop Science компанії BASF. У третьому кварталі компанія Bayer зафіксувала зростання обсягів продажів (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо) та прибутків у підрозділі Pharmaceuticals. Як і очікувалося, показники підрозділу Consumer Health знизилися. Було зафіксовано зростання обсягів продажів у підрозділах Crop Science та Animal Health (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо), в той час як показник EBITDA до вирахування спеціальних статей зменшився порівняно з попереднім роком.


Угода про продаж окремих підрозділів Crop Science компанії BASF на 5,9 млрд. євро підлягає схваленню антимонопольними органами. Операція також залежить від успішного завершення придбання Monsanto компанією Bayer. «Завдяки цій угоді ми активно вирішуємо питання, що можуть викликати занепокоєння регуляторних органів відносно запланованого придбання Monsanto. Тим не менш, це не є спробою протидії будь-яким рішенням регуляторних органів», наголосив Бауманн. Компанія Bayer продовжує тісно співпрацювати з регуляторними органами, щоб сприяти успішному завершенню транзакції до початку 2018 року.


Компанія Bayer зменшила свою безпосередню участь у капіталі компанії Covestro до 24,6 відсотків та відмовляється від певних прав при голосуванні на щорічних загальних зборах акціонерів Covestro. «Таким чином, ми припинили де-факто контроль над Covestro та деконсолідували цей підрозділ», пояснив Бауманн. Акції Covestro, що залишилися, зараз зазначені в звіті про фінансовий стан за методом участі в капіталі. Поточні Операції групи Bayer наразі охоплюють виключно підрозділи медико-біологічних наук (Life Science). Відповідна фінансова інформація за попередні квартали та показники попереднього року було переглянуто.


Обсяг продажів у третьому кварталі 2017 року знизився на 2,8 відсотки до рівня 8.025 млн. євро (3-й квартал 2016 року: 8.258 млн. євро). З коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо обсяг продажів збільшився на 1,2 відсотки. Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей збільшився на 4,1 відсотки до рівня 2.204 млн. євро (3-й квартал 2016 року: 2.118 млн. євро). Негативний вплив валютних курсів зменшив прибутки приблизно на 100 млн. євро. Показник EBIT досяг позначки 1.388 млн. євро, що відповідає аналогічному періоду попереднього року (3-й квартал 2016 року: 1.397 млн. євро). Цей показник відображає чисті особливі витрати в сумі 249 млн. євро (3-й квартал 2016 року: 125 млн. євро), що переважно складалися з витрат у зв’язку з узгодженим придбанням Monsanto, резервами юридичних ризиків та програмами підвищення ефективності. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей збільшився на 7,6 відсотки до рівня 1.637 млн. євро (3-й квартал 2016 року: 1.522 млн. євро).


Чистий прибуток склав 3.881 млн. євро (3-й квартал 2016 року: 1.187 млн. євро). Цей показник включає прибуток у розмірі 2,8 млрд. євро від деконсолідації Covestro та представлення Covestro Group вперше в якості асоційованої компанії. Прибуток на одну акцію (загальний) збільшився на 4,45 євро (3-й квартал 2016 року: 1,43 євро). Чистий прибуток від поточних операцій на одну акцію знизився на 3,9 відсотки до рівня 1,47 євро (3-й квартал 2016 року: 1,53 євро). Це пов'язано, перш за все, з різницею в кількості акцій, яка значно зросла в 2017 році в результаті випуску обов’язкових конвертованих облігацій в листопаді 2016 року. Якби кількість акцій залишилася незмінною, чистий прибуток на одну акцію зріс би на 1,4 відсотки.


У третьому кварталі 2017 року обсяг чистих грошових коштів від операційної діяльності (загальні) знизився на 11,2 відсотки до рівня 2.711 млн. євро (3-й квартал 2016 року: 3.053 млн. євро). Чистий фінансовий борг скоротився вдвічі до 4,7 млрд. євро порівняно з даними на 30 червня 2017 року, переважно завдяки надходженням грошових коштів від операційної діяльності, надходженням 2,2 млрд. євро від продажу акцій Covestro, та зменшення на суму 0,5 млрд. євро від деконсолідації Covestro Group.


Підрозділ Pharmaceuticals: основні стратегічні продукти продовжують забезпечувати високу ефективність


Обсяг продажів рецептурних препаратів (Pharmaceuticals) підвищився на 2,3 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо) до рівня 4.065 млн. євро. «Наші основні продукти зростання знову продемонстрували високу ефективність», зазначив Бауманн. Оральний антикоагулянт Xarelto™, офтальмологічний лікарський засіб Eylea™, протиракові препарати Xofigo™ та Stivarga™ та препарат для лікування легеневої гіпертензії Adempas™ забезпечили загальний обсяг продажів на рівні 1.522 млн. євро, на 13,2 відсотки вище (з коригуванням відносно валютних курсів). Продажі Xarelto™ збільшилися на 6,6 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів), переважно за рахунок зростання обсягів продажів у Європі та Азії. Продажі у США, де Ксарелто продається філією Johnson & Johnson, підвищилися на двозначний відсоток. Однак прибутки від продажу ліцензій – що визначаються як продажі Bayer – були на рівні аналогічного кварталу попереднього року, частково внаслідок зміни між звітними періодами. Продажі Eylea™ значно підвищилися (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 19,9 відсотки), частково внаслідок зростання продажів у Японії, Європі та Канаді. Xofigo™ також продемонстрував значне зростання (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 24,9 відсотки) завдяки продовженню успішного випуску на ринок у Японії та зростанню попиту в Європі. Компанія Bayer значно підвищила продажі препарату Stivarga™ (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 27,7 відсотки), особливо в США та Японії. Продажі препарату Adempas™ також значно підвищилися (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 19,3 відсотки), особливо в США.


Показники для препаратів для згортання крові Kogenate/Kovaltry™ значно зменшилися порівняно з попереднім роком (з коригуванням відносно валютних курсів мінус 25,9 відсотки) переважно внаслідок нижчих обсягів замовлень на діючу речовину з боку партнера-дистриб’ютора. Після коригування цього фактора продажі були на рівні попереднього року. Натомість внутрішньоматкові гормонвиділяючі системи сімейства Mirena™ продемонстрували обнадійливі результати (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 8,4 відсотки).


Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей для підрозділу Pharmaceuticals збільшився на 5,1 відсотки до рівня 1.493 млн. євро. Ця обставина була значною мірою зумовлена зростанням обсягів та зниженням ціни проданих товарів. Крім того, підрозділ зареєстрував позитивний ефект на прибуток від дебіторської заборгованості у розмірі двозначного показника в млн. євро, оскільки один з партнерів-дистриб’юторів для Kogenate™ не виконав своїх зобов’язань щодо купівлі. Натомість негативні впливи валютних курсів зменшили прибутки на 60 млн. євро.


Низькі показники підрозділу Consumer Health, як і очікувалося


У третьому кварталі обсяги продажів підрозділу Consumer Health знизилися на 2,9 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо) до рівня 1.320 млн. євро. «Як і очікувалося, ми отримали низькі показники продажів безрецептурних препаратів у підрозділі», зазначив Бауманн. Зниження обсягів продажів у Північній Америці було значною мірою зумовлене ринковими умовами, які в США все ще залишаються складними. Негативні результати в Європі переважно пояснюються нижчими показниками діяльності підрозділу в Росії після успішного попереднього кварталу. З коригуванням відносно валютних курсів продажі підрозділу в Латинській Америці зросли, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні досягли позначки попереднього року.


Обсяг продажів антигістамінного препарату Claritin™ помітно збільшилися (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 9,3 відсотки) порівняно з менш успішним аналогічним кварталом попереднього року, переважно в Китаї та США. Продажі анальгетика Aspirin™ сягнули вищої позначки. З урахуванням продажів Aspirin Cardio™, який враховується в підрозділі Pharmaceuticals, обсяги продажів зросли на 7,9 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів). Продажі лікарських засобів для загоювання ран та догляду за шкірою Bepanthen/Bepanthol™ продемонстрували позитивну динаміку (з коригуванням відносно валютних курсів плюс 6,1 відсотки), особливо в Європі. Продажі сонцезахисної продукції Coppertone™ значно знизилися (з коригуванням відносно валютних курсів мінус 44,6 відсотки), переважно в зв’язку із значним тиском з боку конкурентної продукції в США.


Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей для підрозділу Consumer Health значно знизився на 16,5 відсотки до рівня 274 млн. євро. Зменшення прибутків переважно пояснюється зменшенням обсягів продажів та підвищенням ціни проданих товарів, що значною мірою відбулося внаслідок списань товарних запасів і недостатнім використанням виробничих потужностей. Крім того, впливи валютних курсів зменшили прибутки приблизно на 10 млн. євро. Прибутки також включали одноразовий прибуток у розмірі близько 30 млн. євро, переважно пов’язаний з продажем непрофільних брендів.


Підрозділ Crop Science продемонстрував значне зростання в Північній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні


Обсяги продажів сільськогосподарської продукції за третій квартал (Crop Science) збільшилися на 2,7 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо) до рівня 2.031 млн. євро. Підрозділ Crop Science значно розвинувся в Північній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де обсяги продажів збільшилися на 9,8 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів) і 7,4 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів), відповідно. Продажі в Європі/на Близькому Сході/в Африці та Латинській Америці досягли рівня попереднього року. «Позитивний момент полягає в тому, що ми спромоглися зменшити резерви на повернення продукції в Бразилії, що свідчить про те, що вжиті нами заходи для нормалізації ситуації в Бразилії, приносять свої результати», зазначив Бауманн. У Бразилії компанія Bayer була змушена встановити резерви в другому кварталі через неочікувано високі товарні запаси продукції для захисту сільськогосподарських культур.


В підрозділі Crop Protection продажі інсектицидів продемонстрували дуже позитивну динаміку, із зростанням обсягів продажів на 13,2 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо). Зменшилися продажі фунгіцидів (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо мінус 6,3 відсотки), гербіцидів (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо мінус 1,9 відсотки) та продукції для обробки насіння (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо мінус 1,1 відсотки). Натомість, обсяги продажів насіння (що також включає підрозділ характеристик) зафіксували значне зростання на 29,6 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо). Підрозділ Environmental Science звітував про зростання обсягів продажів через збільшення обсягів поставленої продукції підприємству з обслуговування споживачів, відокремленому у четвертому кварталі 2016 року (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо плюс 6,8 відсотки).


Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей для підрозділу Crop Science в третьому кварталі 2017 року зменшився на 3,5 відсотки до рівня 307 млн. євро. Зниження відпускних цін та негативний ефект валютних курсів близько 20 млн. євро спостерігалися в умовах зростання доходів від іншої операційної діяльності, зниження вартості проданих товарів і зменшення витрат на продаж. Позитивний ефект (середній двозначний показник у млн. євро) був зареєстрований у зв’язку з відповідними заходами, вжитими у Бразилії в попередньому кварталі.


Підрозділ Animal Health: зростання продажів у складних ринкових умовах


Обсяги продажів підрозділу Animal Health зросли на 1,4 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо) до рівня 359 млн. євро у загально несприятливих ринкових умовах. Бізнес-підрозділ досяг значного зростання в Північноамериканському регіоні, з коригуванням відносно валютних курсів, частково завдяки портфоліо продукції Cydectin™, придбаному в січні 2017 року. Продажі продукції сімейства Advantage™ проти бліх, кліщів та глистів знизилися на 3,3 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів) порівняно з попереднім роком, переважно внаслідок більш високого конкурентного тиску в Європі. Продажі ошийника від бліх та кліщів Seresto™ продовжують демонструвати двозначне зростання обсягів на 17,1 відсотки (з коригуванням відносно валютних курсів). Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей для підрозділу Animal Health знизився на 9,0 відсотків до рівня 81 млн. євро, частково внаслідок підвищення витрат на продаж та валютних втрат у сумі близько 5 млн. євро.


Підвищення рівня продажів за дев’ять місяців


Обсяг продажів групи за перші дев’ять місяців 2017 року збільшився на 1,1 відсоток (з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо плюс 1,1 відсоток) до рівня 26.419 млн. євро (за 9 місяців 2016 року: 26.120 млн. євро). Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей досяг позначки 7.505 млн. євро, що відповідає рівню попереднього року (за 9 місяців 2016 року: 7.512 млн. євро). Чистий прибуток досяг 7.188 млн. євро (за 9 місяців 2016 року: 4.078 млн. євро). Прибуток на одну акцію (загальний) підвищився до 8,24 євро (за 9 місяців 2016 року: 4,93 євро), в той час як чистий прибуток на одну акцію від поточних операцій знизився на 4,5 відсотки порівняно з попереднім роком до рівня 5,33 євро (за 9 місяців 2016 року: 5,58 євро). Це пояснюється переважно різницею в кількості акцій, яка значно зросла в 2017 році в результаті випуску обов’язкових конвертованих облігацій в листопаді 2016 року. Якби кількість акцій залишилася незмінною, чистий прибуток на одну акцію зріс би на 0,7 відсотки.


Підтвердження прогнозу для групи на 2017 рік на підставі зміни структури


Після деконсолідації компанії підрозділ Covestro буде представлений як завершена операція, і, таким чином, на четвертий квартал 2017 року буде розглядатися в прогнозах тільки як інвестиція за методом участі в капіталі. Таким чином, поточні операції групи Bayer відображатимуть показники, що раніше вказувалися для підрозділу медико-біологічних наук (Life Sciences). На четвертий квартал 2017 року компанія наразі використовує валютні курси, що діяли на 30 вересня 2017 року, в тому числі курс долара США 1,18 (за попередній період: 1,14) до євро.


Для групи Bayer компанія планує обсяги продажів від 35 до 36 млрд. євро за повний 2017 рік. Як і раніше, це відповідає зростанню на низьке однорозрядне число у відсотках з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо. Компанія Bayer, як і раніше, планує незначне підвищення показника EBITDA до вирахування спеціальних статей порівняно з попереднім роком. Що стосується чистого прибутку на одну акцію від поточних операцій, сьогодні компанія прогнозує зниження на низьке однорозрядне число у відсотках, виходячи із значень, скоригованих з урахуванням впливу Covestro на фінансові результати попереднього та поточного року. Це пояснюється переважно різницею в кількості акцій, яка значно зросла в 2017 році в результаті випуску обов’язкових конвертованих облігацій в листопаді 2016 року. Якби кількість акцій залишилася незмінною, чистий прибуток на одну акцію зріс би на низьке однорозрядне число у відсотках.


Для підрозділу Pharmaceuticals компанія Bayer планує обсяги продажів на рівні приблизно 17 млрд. євро (за попередній період: більш ніж 17 млрд. євро). Як і раніше, це відповідає підвищенню на середнє однорозрядне число у відсотках з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо. Компанія, як і раніше, планує підвищити рівень продажів основних стратегічних продуктів до рівня більше 6 млрд. євро. Компанія Bayer очікує підвищення показника EBITDA до вирахування спеціальних статей на високе однорозрядне число у відсотках та підвищення рентабельності по EBITDA до вирахування спеціальних статей.


Для підрозділу Consumer Health компанія Bayer, як і раніше, планує обсяги продажів за повний рік на рівні приблизно 6 млрд. євро. Як і раніше, це відповідає рівню попереднього року з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо. Компанія, як і раніше, планує зниження показника EBITDA до вирахування спеціальних статей на високе однорозрядне число у відсотках.


Для підрозділу Crop Science компанія Bayer, як і раніше, планує обсяги продажів на рівні нижче 10 млрд. євро. Це відповідає зниженню на низьке однорозрядне число у відсотках з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо. Тим часом компанія, як і раніше, планує зниження показника EBITDA до вирахування спеціальних статей на середнє дворозрядне число у відсотках.


Для підрозділу Animal Health компанія Bayer, як і раніше, планує зростання обсягів продажів з коригуванням відносно валютних курсів і портфоліо на низьке чи середнє однорозрядне число у відсотках. Як і раніше, компанія планує підвищення показника EBITDA до вирахування спеціальних статей на високе однорозрядне число у відсотках.


У 2017 році компанія Bayer наразі очікує зарахування спеціальних витрат на поточні операції до показника EBITDA на рівні приблизно 0,6 млрд. євро (за попередній період: 0,5 млрд. євро). За винятком заходів, що стосуються капіталу та портфоліо, чиста фінансова заборгованість планується на рівні близько 4 млрд. євро наприкінці 2017 року (за попередній період: близько 7 млрд. євро).


Ключові показники Bayer, 3-й квартал 2017 року, можна знайти тут.