02 липня 2020

«Байєр» оголосив про досягнення угод щодо врегулювання більшої частини позовів, пов’язаних з діяльністю «Монсанто»

  • Компанія виплатить від 10,1 до 10,9 млрд доларів США (9,1 – 9,8 млрд євро) для врегулювання поточних і потенційних позовів в майбутньому щодо гербіциду Roundup™
  • Компанія також вирішила спір про поширення гербіцидів на основі дікамби і виплатить до 400 млн доларів США, а також врегулювала більшість судових позовів стосовно забруднення водного середовища поліхлорованими біфенілами (ПХБ) на загальну суму близько 820 млн доларів США
  • Джерелом фінансування за процедурою врегулювання стали вільні грошові кошти та доходи від продажу бізнесу «Animal Health»
  • «Байєр» має всі можливості для вироблення наукомістких рішень, спрямованих на задоволення глобальних потреб у сфері охорони здоров’я та харчування

Леверкузен, 24 червня 2020 р. – Компанія «Байєр» оголосила сьогодні про низку досягнутих домовленостей щодо врегулювання більшої частини позовів, пов’язаних з діяльністю» «Монсанто», включно з претензіями в США по Roundup™, гербіцидам на основі дікамби та забрудненню водного середовища поліхлорованими біфенілами (ПХБ). Головним результатом стало вирішення претензій в США по Roundup™, яке призведе до закриття майже 75% поточних судових спорів, у тому числі понад 125 000 поданих та необроблених позовів. Врегульовані позови стосуються всіх юридичних фірм, які представляють позивачів і ведуть розгляди справ по гербіциду Roundup™ в різних федеральних округах США, а також основних позовів в штаті Каліфорнія, що становить близько 95% всіх справ, винесених на судовий розгляд у цей час. Це дозволить визначити основні норми та параметри для врегулювання решти претензій, які можуть виникати. Врегулювання також запровадить механізм ефективного вирішення потенційних майбутніх спорів. Компанія виплалить 8,8 – 9,6 млрд доларів США для вирішення поточного судового процесу по Roundup™, включно з претензіями, рішення по яким ще не досягнуті, і зарезервує $1,25 млрд для врегулювання потенційних майбутніх позовів. Домовленість по Roundup™ підлягає схваленню з боку судді Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії, Вінса Чхабрія (Vince Chhabria). Рішення щодо врегулювання були одноголосно схвалені членами Правління та Наглядової ради компанії «Байєр» за сприяння Спеціального комітету з вирішення судових спорів. У досягнутих домовленностях не міститься визнання відповідальності компанії або вчинення нею протизаконних дій.


«Першим і найважливішим є те, що домовленість по Roundup™ - це вірне рішення, прийняте у правильний час для компанії «Байєр», яке стане кінцем тривалого періоду невизначеності», - зазначив Генеральний директор «Байєр», Вернер Бауманн (Werner Baumann). «Домовленість вирішить більшість поточних претензій і створить чіткий механізм управління ризиками потенційних майбутніх судових розглядів. Це розумно з фінансової точки зору, якщо взяти до уваги значні фінансові ризики, пов’язані з тривалими багаторічними судовими тяжбами, та відповідний вплив на нашу репутацію і бізнес. Прийняття рішення про врегулювання претензій по Roundup™ дозволить нам повністю зосередитися на медичній та харчовій продукції першочергового значення. Це рішення також сприятиме відновленню дискусії в наукових та регуляторних колах з питань безпеки та доцільності використання гербіцидів на основі гліфосату та формуванню науково-обгрунтованих висновків».


«Угоди, досягнуті по Roundup™, є конструктивним та розумним вирішенням унікального судового спору», - зазначив Кеннет Р. Файнберг (Kenneth R. Feinberg), призначений судом посередник в переговорах з врегулювання спору. «Окремі незалежні рішення по поточним претензіям унікальні і роблять честь компанії «Байєр». Значний прогрес, досягнутий на цей час, враховуючи те, що кількість задіяних у процесі осіб перевищує вихідну кількість учасників інших судових процедур з врегулювання позовів, забезпечує міцну основу для завершення сторонами поточного розгляду по гербіциду Roundup™ у встановленому порядку».


Врегулювання судового спору щодо гербіциду Roundup™

Процес врегулювання спорів щодо гербіциду Roundup™ здійснюється поетапно й охоплює декілька компонентів. Досягнуті домовленості дозволять вирішити більшу частину поточних справ у федеральних судах США та судах окремих штатів, які стосуються як вже поданих позовів, так і позовів від осіб, що найняли адвокатів, проте ще не звернулися до суду. Учасники процедури врегулювання повинні будуть відкликати свої позови або погодитися не подавати їх в подальшому. На покриття вимог за вже підписаним домовленостям і домовленостям, по яким переговори ще тривають, передбачено витратити від 8,8 млрд до 9,6 млрд доларів США. Це також свідчить про те, що кількість позивачів, які мають право на отримання компенсації за цими домовленостями, не буде остаточно відома доки не почнеться повноцінний процес врегулювання претензій. Позови, які залишаються предметом переговорів, переважно стосуються справ, що стали результатом телевізійної реклами, або за якими юридичні фірми, що представляють позивачів, надали недостатню або взагалі не надали жодної інформації про медичний стан своїх клієнтів, та/або справ, які ведуться невеликими юридичними фірмами.


Розгляд трьох справ, переданих до суду – справи Джонсона (Johnson), Гардемана (Hardeman) та Піллоїд (Pilliod) – продовжиться в рамках апеляційного процесу і на нього не поширюється процедура врегулювання. Продовження розгляду цих справ важливе для компанії, оскільки апеляції дозволять визначити правові орієнтири на майбутнє. За матеріалами апеляційного суду, уряд США висловив свою особливу підтримку аргументів компанії про перевагу федерального законодавства над судовими рішеннями штатів на тій підставі, що вимога закону штату стосовно необхідності попередження про небезпеку раку в рамах судового провадження по Roundup™ суперечить федеральному законодавству США, яке не передбачає необхідності такого попередження, тому пов’язані з цим позови мають бути відхилені. Лише цього тижня федеральний суддя штату Каліфорнія постановив, що сукупні наукові дані у справі не підтверджують вимогу Закону штату Каліфорнія «Про безпеку питної води та контроль її токсичності» (1986 р.) щодо необхідності попередження про канцерогенну дію гербіцидів на основі гліфосату. Це рішення підкріплює доводи, викладені компанією з цього питання під час судового розгляду.


Потенційні позови в майбутньому регулюватимуться груповою угодою, яка має бути затверджена судом. Угода передбачає визначення групи потенційних майбутніх позивачів та створення незалежної експертної наукової комісії. Така наукова комісія буде зобов’язана встановити, чи здатен гербіцид Roundup™ спричиняти розвиток неходжкінських лімфом (НХЛ), і якщо так, то при яких мінімальних рівнях впливу. Матеріали, що розглядаються науковою комісією, які «Байєр» має право розголошувати або які є у відкритих джерелах, будуть розміщуватися на загальнодоступному вебсайті. Як визначена група позивачів, так і компанія, зобов’язуються дотримуватися рішення наукової комісії щодо загального питання наявності чи відсутності причинно-наслідкового зв’язку шляхом перенесення розгляду цього питання з суду присяжних та передачі його для вирішення експертам-науковцям. У випадку, якщо наукова комісія встановить відсутність причинно-наслідкового зв’язку між використанням гербіциду Roundup™ та виникненням НХЛ, члени визначеної групи позивачів не матимуть права подавати нові позови про зворотнє у будь-якому майбутньому судовому провадженні проти компанії. Очікується, що для складення висновку експертній науковій комісії потрібно буде декілька років. Перед оголошенням висновку наукової комісії, члени визначеної групи позивачів не мають права вимагати подальшого розгляду претензій по гербіциду Roundup™ чи відшкодування збитків. Узгоджений розмір фінансування становить максимум 1,25 млрд доларів США і буде використовуватися для підтримки досліджень в сфері лікування НХЛ, програм діагностики НХЛ в регіонах з низьким медичним обслуговуванням та виплати матеріальної допомоги позивачам з визначеної групи, у яких виникли НХЛ до складення науковою комісією висновку і які мають право на отримання такої допомоги впродовж зазначеного періоду, виходячи з принципу необхідності.


Компанія зазначає, що перед прийняттям рішення про врегулювання позовів нею розглядався альтернативний шлях продовження провадження у справах по продукції Roundup™. Згідно з проведеною компанією оцінкою ризиків, потенційні негативні наслідки подальших судових процесів, включно з додатковою рекламою та збільшенням кількості позивачів, участь у принаймні двадцяти судових процесах на рік та невизначеність рішень суду присяжних, а також пов’язаний з цим вплив на репутацію та діяльність компанії, можуть призвести до значного збільшення витрат по процедурі врегулювання та супутніх витрат.


«Враховуючи різні варіанти, я переконаний, що цей план забезпечує комплексний і розумний підхід до вирішення складних та сумнівних питань, піднятих на цьому судовому процесі», - заявив адвокат Джон Бейснер (John Beisner), консультант Наглядової ради компанії «Байєр» та експерт з колективних позовів, який очолює групу юридичної практики з колективних позовів, страхування та судового захисту клієнтів юридичної фірми «Скадден, Арпс, Слейт, Мігер і Флом ЕлЕлПіз» (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP’s).


«За сприяння незалежного консультанта компанії, Джона Бейснера, та Комітету з вирішення судових спорів, Наглядова рада ретельно вивчила обставини судових процесів щодо Roundup™, дікамби і ПХБ та надала Правлінню свої рекомендації з цього приводу. Члени Наглядової ради одноголосно погодилися з Правлінням, що врегулювання за цими трьома судовими процесами максимально відповідає інтересам компанії та наших інвесторів», - зазначив Норберт Вінкельйоханн (Norbert Winkeljohann), Голова Наглядової ради компанії «Байєр».


Вернер Бауманн додав: «Наша компанія ґрунтується на добробуті наших клієнтів. Як наукомістка компанія, що прагне покращити здоров’я людей, ми глибоко співчуваємо всім, хто страждають від хвороби, і ми розуміємо їхнє прагнення домогтися відповідей. Наряду з цим, великий обсяг наукових даних свідчить, що гербіцид Roundup™ не викликає рак, а отже, не має відношення до випадків захворювань, заявлених у цьому судовому процесі. Ми впевнені в наших гербіцидах на основі гліфосату, які є одними з найбільш ретельно вивчених засобів такого типу, а їхня безпека та відсутність канцерогенного ефекту підтверджуються чотирма десятиліттями наукових досліджень». Дійсно, у рішенні з перегляду тимчасової реєстрації, ухваленому в січні, Агентством з охорони довкілля США (EPA) чітко сформулювано, що ним «не було виявлено жодних ризиків для здоров’я людини, пов’язаних з дією гліфосату».


Для клієнтів, у тому числі фермерів та інших професійних користувачів, господарства яких залежать від гербіцидів на основі гліфосату, оголошені сьогодні угоди по Roundup™ не передбачають жодних змін щодо доступності цього засобу. Водночас, компанія «Байєр» налаштована й надалі пропонувати своїм клієнтам більше різноманіття продуктів та заявила минулого року про передбачене інвестування в розмірі приблизно 5 млрд євро на десятирічну програму розробки додаткових засобів боротьби з бур’янами, що є складовою комплексного підходу до сталого сільського господарства.


Врегулювання судового спору щодо гербіциду дікамба

Компанія «Байєр» також оголосила про досягнення домовленості по колективному позову та врегулювання розкритого раніше спору стосовно розпилення гербіцидів на основі дікамби та заявленої шкоди, завданої врожаям. Компанія планує виплатити загалом до 400 млн доларів США для вирішення спорів за групою взаємопов’язаних позовів, що розглядаються в Окружному суді США для Східного судового округу штату Міссурі, та позовів, висунутих за результатами 2015-2020 сільськогосподарських років. Для отримання компенсації, позивачі повинні будуть надати докази, які підтверджують завдану врожаю шкоду, та свідчення, що така шкода пов’язана із застосуванням гербіцидів на основі дікамби. Компанія розраховує на участь у врегулюванні таких позовів свого співвідповідача, компанії «БАСФ» (BASF).


Це рішення не поширюється на єдиний позов щодо розпилення дікамби, який був доведений до суду - справи фермерського господарства «Бейдер Фармз» (Bader Farms). Компанія вважає, що вердикт у справі «Бейдер Фармз» суперечить наданим доказам та положенням чинного законодавства і буде продовжувати подавати клопотання та апеляції в післясудовому періоді, якщо вважатиме це за необхідне.


«Байєр» рішуче відстоює безпеку та придатність до використання свого гербіциду XtendiMax™ на основі технології VaporGrip™ і продовжує розширювати можливості для проведення тренінгів на навчання з метою забезпечення успішного використання цих продуктів сільськогосподарськими виробниками. Компанія працює над врегулюванням незавершених справ щодо розпилення дікамби для того, щоб мати можливість зосередити свої зусилля на задоволенні потреб клієнтів.


Врегулювання судових спорів щодо поліхлорованих біфенілів (ПХБ)

Компанія «Байєр» також оголосила про досягнення серії домовленостей з врегулювання більшості справ, пов’язаних із забрудненням водного середовища ПХБ. Компанія «Монсанто» виробляла ПХБ на законних підставах аж до 1977 р, коли відмовилася від такого виробництва. Однією з угод визначена група позивачів, включно з усіма органами місцевого самоврядування, що мають дозволи Агентства з охорони довкілля США, яка поширюється на всі водостоки, забруднені ПХБ. Компанія «Байєр» виплатить цій групі загалом близько 650 млн доларів США, що підлягає ухваленню з боку суду.


Водночас, компанією були укладені окремі угоди з генеральними прокурорами штатів Нью-Мексико, Вашингтон та федерального округу Колумбія стосовно врегулювання аналогічних позовів по ПХБ. За цими угодами, які відрізняються від вищенаведених, компанія «Байєр» виплатить загалом приблизно 170 млн доларів США.


Джерелами фінансування стали вільні грошові кошти та доходи від продажу бізнесу Animal Health

Планується почати грошові виплати по процедурі врегулювання в 2020 р. У цей час компанія «Байєр» передбачає, що потенційний відтік грошових коштів не перевищить 5 млрд доларів США в 2020 р. і 5 млрд доларів США в 2021 р.; залишок коштів буде виплачено у 2022 році або пізніше. Для фінансування цих виплат, які підлягають податковому обліку, «Байєр» може використовувати існуючі надлишкові ліквідні кошти, вільні майбутні потоки грошових коштів, доходи від продажу бізнесу Animal Health і додаткового випуску облігацій, що забезпечить гнучке управління платежами за процедурою врегулювання, а також дозволить контролювати майбутні строки погашення заборгованості.


Виходячи з публікацій рейтингових агентств та спілкування компанії з їх представниками, «Байєр» розраховує зберегти свій інвестиційний кредитний рейтинг. З урахуванням ефективності основного бізнесу, компанія має намір підтримувати свою дивидентну політику. Водночас, першочерговим завданням залишається зниження частки позикового капіталу в балансі компанії.


«Байєр»: Вигідне положення та потенціал на майбутнє

«В процесі роботи над тим, щоб залишити позаду всі основні судові спори, компанія «Байєр» може взяти курс на майбутнє та зайнятися вирішенням складних глобальних питань у сфері охорони здоров’я та харчування, які стоять перед суспільством. Це стосується не тільки сьогоднішньої ситуації, коли ми боремося з пандемією COVID-19, але й планів на довгострокову перспективу, оскільки ми працюємо над покращенням життя молодого та літнього населення, чисельність якого, за прогнозами, досягне 10 млрд чоловік до 2025 р.», - зазначив Бауманн. «Понад 100 000 людей доклали своїх зусиль для реалізації нового бачення - «Здоров’я для всіх, голоду - ні» - за допомогою лікарських засобів і сільськогосподарської продукції. Ми переконані, що наука та інновації відіграватимуть ключову роль в наданні послуг клієнтам і пацієнтам в майбутньому – так само, як це відбувається в компанії «Байєр» вже протягом 160 років. Ми зобов’язуємося відповідально підходити до вирішення цих проблем, одночасно сприяючи виконанню цілей сталого розвитку ООН і забезпечуючи прозорість та конструктивну співпрацю з зацікавленими особами, що є запорукою підтримки суспільної довіри до нашої продукції й нашої компанії».


Про компанію «Байєр»

«Байєр» – це міжнародна компанія, що працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Продукти й послуги компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього життя. «Байєр» дотримується принципів сталого розвитку та є соціально та етично відповідальною компанією.


«Байєр» в Україні є частиною глобального концерну «Байєр АГ» (Bayer AG) із штаб-квартирою в Леверкузені (Німеччина). В Україні компанія розпочала роботу з 1992 року. Близько 700 професійних співробітників працюють для того, щоб представити інноваційні продукти та знання про них для українських споживачів. «Байєр» в Україні представлений такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів та аграрний підрозділ.


Прогностичні заяви

Цей прес-реліз може містити прогностичні заяви, складені виходячи з існуючих припущень і прогнозів з боку керівництва компанії «Байєр». Будь-які відомі або невідомі ризики, невизначеність та інші фактори можуть призвести до істотних розходжень між фактичними результатами майбутніх періодів, фінансовою ситуацією, розвитком або діяльністю компанії та вказаними тут оцінками. Ці фактори охоплюють також і дані, що обговорювалися у відкритих звітах компанії «Байєр», які можна знайти на веб-сторінці компанії «Байєр» за посиланням www.bayer.com. Компанія не несе жодної відповідальності за оновлення таких прогностичних заяв або приведення їх у відповідність з майбутніми подіями чи обставинами.