02 липня 2014

Препарат компанії Байєр СТІВАР® (регорафеніб) в таблетках доступний в Україні для лікування метастатичного колоректального раку та гастроінтестинальних стромальних пухлин

СТІВАР® являє собою нову можливість для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком (мКРР), які попередньо отримували лікування флуоропіримідином, оксаліплатином та іринотеканом, анти-VEGF препаратами, а також анти-EGFR терапію - у разі KRAS дикого типу, а також для лікування пацієнтів з місцево розповсюдженими, неоперабельними або метастатичними гастроінтестинальними стромальними пухлинами (ГІСП), які раніше отримували лікування іматинібу мезилатом і сунітинібу малатом.Київ, 02 червня 2014 р. - компанія Байєр представляє в Україні таблетований препарат СТІВАР® (регорафеніб), схвалений для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком (мКРР), які попередньо отримували лікування флуоропіримідином, оксаліплатином та іринотеканом, анти-VEGF препаратами, а також анти-EGFR терапію - у разі KRAS дикого типу, а також для лікування пацієнтів з місцево розповсюдженими, неоперабельними або метастатичними гастроінтестінальними стромальними пухлинами (ГІСП), які раніше отримували лікування іматинібу мезилатом і сунітинібу малатом. Раніше препарат отримав дозвіл на продаж від Європейської комісії. Це рішення було прийнято після позитивних відгуків Європейського Комітету з лікарських препаратів для людини (СHMP) у червні 2013 року. Препарат також схвалено у США та Японії.

В Україні колоректальний рак входить до числа найпоширеніших форм пухлинних захворювань, як на рівні з раком легенів, шкіри та простати у чоловіків, так і раком грудей, шкіри і матки у жінок.

Захворюваність на колоректальний рак в 2012 році склала 10222 випадків раку ободової кишки і 8971 випадків раку прямої кишки та ануса. Смертність вже на I стадії захворювання складає 53,5% і 63,7% відповідно. Смертність протягом 1 року з моменту виявлення захворювання становить 36,9% і 31,1% відповідно*

"Препарат СТІВАР® відкриває нові можливості в лікуванні колоректального раку та гастроінтестинальних пухлин. Ми раді повідомити всім фахівцям в області онкології в Україні, що препарат СТІВАР® схвалено до застосування не тільки в США, де він був розроблений, але також в Європі та Японії, він вже доступний в Україні з квітня 2014. Доведена ефективність і унікальні особливості цього препарату дозволять покращити результати лікування важкохворих пацієнтів", - говорить Андрій Скирта, керівник Фармацевтичного підрозділу бізнес-групи Байєр ХелсКер компанії Байєр в Україні.

Рішення про схвалення препарату СТІВАР® (за кордоном Stivarga®) грунтувалося на даних основного клінічного дослідження CORRECT, яке проводили в багатьох країнах світу.
Результати цього дослідження показали, що регорафеніб в поєднанні з кращою підтримуючою терапією (далі «BSC») істотно підвищує показники як загальної виживаності, так і виживаності без прогресування. У повному обсязі результати дослідження CORRECT були представлені на 48-ій щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології в червні 2012 р. та опубліковані онлайн 22 листопада 2012 в журналі The Lancet.

Про колоректальний рак
КРР - на третьому місці за частотою нових випадків раку в світі, щорічно у світі виникає понад мільйон нових випадків. Смертність від КРР в світі складає приблизно 50% від частоти нових випадків в світі. Розрахунковий показник п'ятирічної виживаності для КРР складає в середньому 55%, але він дуже варіабельний і залежить від стадії захворювання (від 74% для пацієнтів з I стадією до, всього лише, 6% для пацієнтів з IV стадією).

Про дослідження CORRECT
CORRECT - це міжнародне багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази III, до якого увійшло 760 пацієнтів з метастатичним КРР, у яких спостерігалося прогресування захворювання під час проведення останнього курсу стандартної терапії або протягом тримісячного періоду після нього. Пацієнтів рандомізували у групи лікування регорафенібом в поєднанні з BSC і плацебо в поєднанні з BSC. Цикл лікування передбачав прийом 160 мг регорафенібу (або схожого плацебо) один раз на добу протягом трьох тижнів з перервою в один тиждень у поєднанні з BSC.

Про регорафеніб
Регорафеніб - це пероральний мультикіназний інгібітор, який пригнічує різні кінази, що беруть участь в механізмах росту і прогресування пухлини - ангіогенезі, онкогенезі і пухлинному мікросередовищі. У доклінічних дослідженнях регорафеніб продемонстрував інгібуючу активність щодо кількох рецепторів тирозинкіназ-ангіогенного VEGF, які відіграють важливу роль в пухлинному неоангіогенезі (зростанні нових кровоносних судин). Регорафеніб також інгібує різні онкогенні кінази і кінази пухлинного мікросередовища, в тому числі VEGFR 1-3, KIT, RET, PDGFR і FGFR, які кожна окремо і всі разом впливають на ріст пухлини, формування стромального мікросередовища і прогресування захворювання.

Регорафеніб - це хімічна сполука, що розроблена компанією Байєр і просувається компаніями Байєр і Онікс в США. У 2011 р. Байєр підписав угоду з Онікс, відповідно до якої Онікс отримує відрахування за всі майбутні чисті продажі регорафенібу для використання в онкології.

Про направлення онкології в компанії Байєр
Байєр відданий своїй місії «Наука в ім'я кращого життя» і підтверджує це розширенням свого портфоліо інноваційних препаратів. Напрямок онкології в компанії Байєр охоплює на даний момент три онкологічних продукти і кілька інших хімічних сполук, що знаходяться на різних стадіях клінічної розробки. Разом ці продукти відображають підхід компанії до науково-дослідницької роботи, в якому визначено пріоритетність цілей та шляхів їх досягнення таким чином, щоб вплинути на підходи до лікування раку.

Про компанію Bayer HealthCare
Bayer AG - це глобальна компанія з ключовими компетенціями в області охорони здоров'я, сільського господарства і високотехнологічних матеріалів. Bayer HealthCare, підгрупа Bayer AG з щорічним обсягом продажів 18,924 млрд. євро (2013 р.) - одна з лідируючих в світі інноваційних компаній в галузі охорони здоров'я та виробництва продуктів медичного призначення. Вона базується в м.Леверкузен (Німеччина). У компанії представлені такі підрозділи як Animal Health, Consumer Care, Medical Care і Pharmaceuticals. Мета Bayer HealthCare - відкривати, розробляти, виробляти і здійснювати маркетинг продуктів, які поліпшать здоров'я людей і тварин у всьому світі. У компанії Bayer HealthCare працює 56000 співробітників (станом на 31 грудня 2013), її представництва є більш ніж в 100 країнах світу. З додатковою інформацією можна ознайомитися на сайті http://healthcare.bayer.com

Наша онлайнова прес-служба знаходиться за адресою: press.healthcare.bayer.com
Слідкуйте за нами на Twitter: https://twitter.com/BayerHealthCare

Про компанію Bayer
Bayer - міжнародний концерн зі спеціалізацією в галузі охорони здоров'я, сільського господарства і високотехнологічних матеріалів. Як інноваційна компанія, Bayer задає тенденції розвитку наукоємних галузей. Продукти і послуги компанії спрямовані на благо людей і поліпшення якості життя.
Bayer дотримується принципів сталого розвитку і виступає як соціально і етично відповідальна компанія. У 2013 році чисельність співробітників концерну склала 113 200 чоловік, обсяг продажів - 40,2 млрд євро. Витрати на дослідження і розробки - 3,2 млрд євро.

В Україні компанія Байєр працює з 1992 року. Команда з понад 470 професійних співробітників працює для того, щоб представити свої знання та інновації в галузі фармацевтичних продуктів, засобів захисту рослин і високотехнологічних матеріалів. Додаткова інформація: http://www.bayer.ua

Контакти:
Олена Большаніна, тел. 044220 33 08
E-mail: elena.bolshanina@bayer.com

Forward - Looking Statements
This release may contain forward - looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer's public reports which are available on the Bayer website at http://www.bayer.com/. The company assumes no liability whatsoever to update these forward - looking statements or to conform them to future events or developments.

 


 

*Бюлетень Національного канцер-реєстру України «РАК В УКРАЇНІ 2011-2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби». Видання №14, Київ-2013