Корпоративна політика етичного ведення бізнесу

 Zoom image

Ведення бізнесу відповідно політик і правил компанії.

I. Основи етичного ведення бізнесу

Байєр прагне до успіху на конкурентній арені, активно реалізуючи передові ідеї, забезпечуючи найвищу якість продукції та демонструючи надійність і чесність. Усе це досягається з дотриманням діючих у компанії правил законослухняної та відповідальної поведінки. В основі такого підходу лежить корпоративна політика Compliance, якою описані ключові принципи, що відіграють найважливішу роль у практичній діяльності.

 

 II. Принципи 

Байєр поважає чинне законодавство, включаючи міжнародні закони, і вимагає того ж від своїх співробітників і партнерів по бізнесу. У корпоративній політиці описані принципи, які мають величезне значення на практиці.

 

III. Реалізація

1. Чесна конкуренція

КомпаніяБайєр неухильно дотримується принципу чесної конкуренції і, зокрема, антитрастового законодавства.

2. Чесність у веденні бізнесу

Корупція — це те, чого не потерпить Байєр.

3. Принципи сталого розвитку

Bayer усвідомлює свою відповідальність і обов'язок захищати здоров'я і безпеку людей, а також навколишнє середовище.

4. Дотримання законів міжнародної торгівлі

Компанія усвідомлює необхідність дотримання всіх законів міжнародної торгівлі, що діють на національному і глобальному рівнях.

5. Забезпечення рівних можливостей при торгівлі цінними паперами

Всі співробітники компанії зобов'язані дотримуватись конфіденційності корпоративної інформації, яка може вплинути на вартість акцій компанії.

6. Грамотне ведення документації та прозора фінансова звітність

Внутрішня система контролю забезпечує грамотне ведення документації. Щоб забезпечити повне і точне документування всіх необхідних для цілей бухгалтерського обліку відомостей про транзакції, введені певні методи контролю.

7. Справедливі умови роботи, що демонструють повагу до персоналу

Компанія Bayer очікує від своїх співробітників привітного, справедливого, об'єктивного та шанобливого ставлення до колег і третіх осіб. Дискримінація є неприйнятною для Bayer.

8. Захист власних прав на інтелектуальну власність і повага аналогічних прав інших

Категорично забороняється розголошувати третім особам або робити загальнодоступною конфіденційну корпоративну інформацію. З тією ж повагою необхідно ставитись до прав на інтелектуальну власність інших осіб і організацій.

9. Поділ корпоративних і особистих інтересів

Співробітники зобов'язані чітко розділяти особисті інтереси та інтереси компанії. При прийнятті кадрових рішень і побудові комерційних відносин з третіми особами необхідно керуватися винятково об'єктивними критеріями.

10. Взаємодія з представниками влади

Компанія намагається взаємодіяти з представниками влади і державними органами з усіх питань. Уся інформація, що повідомляється представникам влади, повинна бути правильною та повною і надаватися у відкритій, зрозумілій формі та вчасно.

  1. Компанія надає співробітникам доступ до всіх необхідних інформаційних ресурсів і консультує їх з різних питань, щоб не допустити порушення закону або корпоративних норм.
  2. У сі керівники зобов'язані визначити свою зону відповідальності, у якій вони будуть забезпечувати відповідність корпоративним правилам і застосовному законодавству (а, отже, політиці законослухняної і відповідальної поведінки)
  3. Холдингова компанія, підрозділи групи, що обслуговують компанії і національні організації призначають керівників, відповідальних за дотримання нормативних вимог, які зобов'язані консультувати співробітників з питань дотримання вимог, давати їм відповідні рекомендації та розслідувати випадки передбачуваного порушення вимог.
  4. Усі співробітники зобов'язані негайно повідомляти про порушення політики законослухняної і відповідальної поведінки.
  5. Фахівці з корпоративного аудиту регулярно переглядають політику.